Hội An Mùa Lúa Chín

Tôi không nhớ mình đã đi qua bao mùa lúa và bỏ lỡ bao nhiêu mùa. Chỉ biết rằng, sau những tháng ngày bon chen với đời, nay tôi lại được dừng chân lâu hơn ở cánh đồng quê mình “nhờ” dịch Covid. Giữa tháng 5 là mùa lúa chín Hội An Cứ đến độ…